Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 มิ.ย. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประชาสัมพันธ์คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
14 พ.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
12 พ.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
12 พ.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า การแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบลนาข่า
11 พ.ค. 2564 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
30 เม.ย. 2562 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562
28 ก.พ. 2562 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
28 ก.พ. 2562 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปี พ.ศ. 2562
24 ก.ย. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
27 ส.ค. 2561 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th