Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 ส.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 ณ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน เทศบาลตำบลนาข่า วันที่ 3 สิงหาคม 2564

23 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า กิจกรรมอุดรธานีนาข่าบ้านเรา สะอาด สวยงามด้วยมือและใจเรา ภายใต้แนวคิด 1 คน 1 ต้น ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ณ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

23 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า โครงการส่งเสริมเกษตรแบบชีวภาพ ประจำปี 2564 ณ แปลงการเกษตรของนายศรีธน จันทร์สว่าง บ้านนาเหล่าคำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

19 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านตำบลนาข่า วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

19 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านตำบลนาข่า วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

13 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า กิจกรรมมอบถุงยังชีพ "มีแล้วแบ่งปัน" แก่ผู้ด้อยโอกาส หญิงตั้งครรภ์ คุณแม่หลังคลอด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา-2019 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ลานป้องกัน เทศบาลตำบลนาข่า

13 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้าน เทศบาลตำบลนาข่า

02 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตร่วมกับชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมหัตถกรรมพื้นบ้าน เทศบาลตำบลนาข่า วันที่ 2 มิถุนายน 2564

30 มิ.ย. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า กิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านนาเหล่าคำ "ถนนสวย เมืองสะอาด" วันที่ 30 มิ.ย. 64

30 มิ.ย. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประชุมแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี โดยปลัดอำเภอเมืองอุดรธานีร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า เพื่อหาแนวทางป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลนาข่า

เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th