Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันที่ 18 มีนาคม 2565 พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านดงยวด
Responsive image
วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ท่านพ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านดงยวด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง เพื่อฝึกอบรมและซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานศึกษา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา อปพร. และจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ให้สามารถเข้าระงับอัคคีภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ รวมทั้งการซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญวิทนากรฝึกอบรมจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 147 จังหวัดอุดรธานี มาให้ความรู้แก่ผู้ฝึกอบรมในวันนี้
         
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565