Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
 
การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4
เทศบาลตำบลนาข่า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ระยะเวลาการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565) โดยขอแจ้งให้ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประเภทร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้า OTOP ร้านบริการ (เฉพาะทำผม ทำเล็บ) และบริการรถโดยสารสาธารณะที่ไม่มีกฎหมาย กำหนดให้ต้องขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก (เช่น สามล้อถีบ เป็นต้น) โดยดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนร้านค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ลงนามยืนยันในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง ระยะที่ 4" สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้านำแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไปลงทะเบียนที่สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2565