Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประชุมโครงการอุดรพลัส (UDON PLUS MODEL) เปิดแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบ Sandbox รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้าน เทศบาลตำบลนาข่าวันที่ 16 กันยายน 2564

15 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปี 2564 วันที่ 15 กันยายน 2564

10 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)เชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป ณ สนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลตำบลนาข่า วันที่ 10 กันยายน 2564

09 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า มอบใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดชุมชนน่าอยุ่น่ามอง ปรระจำปี 2564 ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตำบลนาข่า วันที่ 9 กันยายน 2564

07 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนและพนักงานเทศบาล ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพิ้นบ้านเทศบาลตำบลนาข่า วันที่ 7 กันยายน 2564

06 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้าน เทศบาลตำบลนาข่า วันที่ 6 กันยายน 2564

02 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ เทศบาลตำบลนาข่า

02 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน อายุ 3-5 ปีและค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2564 วันที่ 2 กันยายน 2564

27 ส.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตำบลนาข่า

27 ส.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า กิจกรรมทำความสะอาดถนนหน้าตลาดผ้านาข่าและหน้าวัดนาคาเทวีตลอดรอบแนวรั้ววัด วันที่ 27 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th