Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 มิ.ย. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ขยายระยะเวลาการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ภายใน 60วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง
20 มิ.ย. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
14 มิ.ย. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า กองทุนยุติธรรม
13 มิ.ย. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า รายงานงบประจำเดือน พฤษภาคม 2565
06 มิ.ย. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า การเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในนามชมรมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชามีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญ
01 มิ.ย. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง
01 มิ.ย. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวันในวันทำการในห้วงเดือน มิถุนายน 2565
27 พ.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ
26 พ.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาล
20 พ.ค. 2565 อุดรธานี เมือง ทต.นาข่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th