Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติ
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free


Responsive image
ประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา... (11 ต.ค. 2564)  
ประกาศ เรื่อง ยกย่องบุคคล ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ด้าน... (30 ก.ย. 2564)  
ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาข่า (31 ส.ค. 2564)  
ปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร (10 ส.ค. 2564)
ประกาศงดใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลนาข่า (03 ส.ค. 2564)
ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาข่า (02 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่าเรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล (19 ก.ค. 2564)
ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาข่า (19 ก.ค. 2564)
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาข่า (28 มิ.ย. 2564)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที... (22 มิ.ย. 2564)
ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาข่า (01 มิ.ย. 2564)
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาข่า (17 พ.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) ป... (03 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาข่า (30 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ... (29 เม.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (20 เม.ย. 2564)
เผยแพร่การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (19 เม.ย. 2564)
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาข่า (16 เม.ย. 2564)
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลนาข่า (ต.ค.63-มี.ค.64) ประจำปีงบประมาณ 2... (09 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุ... (08 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นาย... (20 ต.ค. 2564)  

เทศบาลตำบลนาข่าเป็นสถานที... (15 ต.ค. 2564)  

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี... (12 ต.ค. 2564)  

พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นาย... (11 ต.ค. 2564)

เทศบาลตำบลนาข่าเป็นสถานที... (24 ก.ย. 2564)

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโร... (23 ก.ย. 2564)

ประชุมหารือแนวทางเพื่อจัด... (22 ก.ย. 2564)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (17 ก.ย. 2564)

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ... (16 ก.ย. 2564)

ประชุมโครงการอุดรพลัส (UD... (16 ก.ย. 2564)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ... (15 ก.ย. 2564)

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโร... (10 ก.ย. 2564)

มอบใบประกาศนียบัตรโครงการ... (09 ก.ย. 2564)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริย... (07 ก.ย. 2564)

โครงการส่งเสริมการใช้สมุน... (06 ก.ย. 2564)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย... (02 ก.ย. 2564)

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรั... (02 ก.ย. 2564)

กิจกรรมทำความสะอาดถนนหน้า... (27 ส.ค. 2564)

โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจสุ... (27 ส.ค. 2564)

โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจสุ... (26 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) (21 ก.ย. 2564)  
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) (16 ก.ค. 2564)  
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) (14 ก.ค. 2564)  
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (12 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัด... (21 มิ.ย. 2564)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... (23 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก ถ... (08 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนลาดยางสายทางดงไร่-ดงย... (14 ส.ค. 2563)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล... (11 ส.ค. 2563)
ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยลำใย บ้านด... (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เฃียงสาพันธ์ บ้านดงยวด หมู่... (21 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชียงสาพันธ์ -ลำห้วยเปรม บ้านดงย... (24 พ.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้พร้อมฝาปิด ซอยลำใยตอนบน บ้านดอนแตง หม... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศรายฃื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงยวด หมู... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศรายฃื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงไร่ หมู... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศรายฃื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านถ่อนใหญ่ ... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงไร่ หมูที่ ๑๑ ภายในเขต... (22 เม.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงยวด หมูที่ ๙ ภายในเขตเท... (22 เม.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านถ่อนใหญ่ หมูที่ ๗ ภายในเข... (22 เม.ย. 2562)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุด... (02 เม.ย. 2562)
Responsive image
Video Clip
ติดต่อเรา
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
พยาบาลคนสวย (18 ก.พ. 2564)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th