Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติ
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free


Responsive image
ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่เพิ่มเ... (13 พ.ค. 2565)  
รายงานการปฏิบัติตามแผนปปช.รอบ6เดือนปี2565 (29 เม.ย. 2565)  
การจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที... (18 เม.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 1 ตุลาคม 2564... (13 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินความเสี่ยง รอบ 1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565 ประจำ... (12 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้า่หน้่าที่ รอบ ... (08 เม.ย. 2565)
สถิติการให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาข่า ราย 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565)... (05 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาค... (01 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ราย 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ประจ... (01 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 (31 มี.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำป... (31 มี.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปีงบประมาณ... (31 มี.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการสุจริตในการบริหารงาน ของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาข... (31 มี.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการสุจริตในการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปีงบ... (31 มี.ค. 2565)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสมปี 2564) โ... (08 มี.ค. 2565)
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (21 ก.พ. 2565)
การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (01 ก.พ. 2565)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปร... (31 ม.ค. 2565)
ประกาศเจตนารมย์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดใช้ ของ... (25 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำป... (21 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พ.... (25 พ.ค. 2565)  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เว... (10 พ.ค. 2565)  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พ.ต... (09 พ.ค. 2565)  

วันที่ 5 พ.ค. 65 จัดประชุ... (05 พ.ค. 2565)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เทศ... (04 พ.ค. 2565)

วันที่ 29 เมษายน 2565 เทศ... (29 เม.ย. 2565)

พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นาย... (28 เม.ย. 2565)

วันที่ 25 เมษายน 2565 พ.ต... (25 เม.ย. 2565)

วันที่ 25 เมษายน 2565 พ.ต... (25 เม.ย. 2565)

ประกาศการต่อต้านการทุจริต... (11 เม.ย. 2565)

พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นาย... (25 มี.ค. 2565)

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวล... (24 มี.ค. 2565)

วันที่ 22 มีนาคม 2565 พ.ต... (22 มี.ค. 2565)

พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นาย... (22 มี.ค. 2565)

วันที่ 18 มีนาคม 2565 พ.ต... (21 มี.ค. 2565)

วันที่ 18 มีนาคม 2565 พ.ต... (18 มี.ค. 2565)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เทศบ... (07 มี.ค. 2565)

พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นาย... (01 มี.ค. 2565)

เทศบาลตำบลนาข่าจัดทำพิธีบ... (01 มี.ค. 2565)

การประเมินกำนันยอดเยี่ยมโ... (24 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการสนับสนุนค่า... (11 มี.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ย... (09 มี.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (07 มี.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (... (27 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสุรพันธ์ -... (22 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (25 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (25 ต.ค. 2564)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) (21 ก.ย. 2564)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) (16 ก.ค. 2564)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) (14 ก.ค. 2564)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (12 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัด... (21 มิ.ย. 2564)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... (23 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก ถ... (08 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนลาดยางสายทางดงไร่-ดงย... (14 ส.ค. 2563)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล... (11 ส.ค. 2563)
ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยลำใย บ้านด... (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เฃียงสาพันธ์ บ้านดงยวด หมู่... (21 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชียงสาพันธ์ -ลำห้วยเปรม บ้านดงย... (24 พ.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้พร้อมฝาปิด ซอยลำใยตอนบน บ้านดอนแตง หม... (24 พ.ค. 2562)
Responsive image
Video Clip
โคกหนองนาโมเดล ณ วัด ป่าหลวง บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 4 
https://www.facebook.com/watch/?v=6598713983502292&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th